برگزاری ورکشاپ‌های تخصصی روانشناسی

عناوین ورکشاپ‌ها

طرحواره درمانی (Schema Therapy)

سایه‌ها (Shadow Work):

طلسم‌های روانی

قدرت درون

تحلیل رفتار متقابل (Transactional Analysis – T.A)

 

مزایای شرکت در ورکشاپ‌ها

 

ارتقاء دانش و مهارت‌ها: شرکت در این ورکشاپ‌ها به شما کمک می‌کند تا دانش و مهارت‌های خود را در زمینه‌های مختلف روانشناسی افزایش دهید.

تجربه عملی: با شرکت در این ورکشاپ‌ها، شما فرصت خواهید داشت تا به طور عملی با تکنیک‌ها و روش‌های مختلف آشنا شوید و آنها را به کار بگیرید.